03/10/2019

Oktober: AD(H)D awareness month!

Vraag me niet waarom er een maand uitgeroepen moet worden om AD(H)D onder de aandacht te brengen en vraag me ook niet waarom dat oktober is geworden, want ik heb het antwoord niet. Wat ik wel weet is dat AD(H)D absoluut meer en vooral beter onder de aandacht gebracht moet worden, dus haak ik ook aan in deze maand.

Er wordt nog altijd onder wetenschappers druk gediscussieerd wat nu precies de oorzaken zijn van AD(H)D en hoe de diagnose nu precies gesteld kan/moet worden. Blijkbaar zijn er meer dan 100.000 artikelen geschreven door wetenschappers over dit onderwerp! Ik gok dat de meeste mensen die van de gevoeligheid van AD(H)D last hebben er weinig tot niks mee kunnen als de wetenschap over deze vragen uitgedacht is.

Ondertussen is voor hen WEL interessant: hoe kan ik gelukkig worden in relaties en op mijn werk, hoe kan ik een schooldiploma halen, hoe kan ik met mijn depressieve gevoelens omgaan, hoe kan ik mijn rust vinden als ik zo moeizaam slaap ….

Helaas is vooralsnog het enige antwoord dat op scholen in Nederland gegeven wordt op deze vragen: rust, ritme en regelmaat, liefst aangevuld met tijdelijke afzondering. Wellicht kan dit voor een deel van de kinderen/scholieren/studenten met AD(H)D eenĀ omgevingsverandering zijn die een gedeeltelijke oplossing biedt. Ondertussen is echter ook bekend dat een ander deel van de AD(H)D-ers zich met zo’n benadering in een vierkant doosje gepropt voelt, terwijl ze zich zelf rond voelen (of andersom). En symptomen te lijf gaan met omgevings- of gedragsverandering is meestal maar een tijdelijke oplossing, waarmee de problemen later in het kwadraat terugkeren.

Op de werkvloer ontbreekt in de meeste gevallen al helemaal enige vorm van beleid of structureel zoeken naar oplossingen voor AD(H)D-ers. Met als regelmatig gehoord gevolg dat mensen van de ene baan naar de andere struikelen, steeds verder zich verwijderd voelen van wat zij te bieden hebben in deze wereld en zich steeds vaker ziek moeten melden met depressieve klachten.

Dus: uitval op scholen, zieke of werkloze volwassenen…Hoezo is nodig dat er aandacht gegeven wordt aan AD(H)D? Ik kom graag met je in contact als je door dit verhaal geraakt bent!