Werkwijze

Voor een korte samenvatting van wat ik voor jou kan betekenen verwijs ik je graag door naar de onderstaande video. Hierin leg ik kort uit wat ik voor diensten lever, en hoe ik jou kan helpen.

Hoe kan ik jou helpen?

Afhankelijk van jouw vraag stel ik een traject voor je samen; dit kan bestaan uit:
(Klik op een van de titels voor een uitgebreide uitleg over het traject)

A. Op zoek naar het “wat?”

Om richting te kunnen bepalen voor de volgende stappen in jouw loopbaan maak ik vaak gebruik van het zogenaamde “koersonderzoek”. Daarvoor hebben we met een zekere regelmaat (gemiddeld om de 2 weken) een gesprek en tussendoor ga je thuis aan de slag met vraagstukken of (creatieve) opdrachten. Ik maak soms gebruik van testen, als aanvulling om bevestiging te zoeken bij twijfels.

Vanuit de vraagstelling in het nu kijken we samen terug naar je verleden: wat heb je ervaren, hoe ben je daarmee omgegaan, welke keuzes heb je gemaakt? Dan gaan we jouw kwaliteiten en belangrijkste waarden en overtuigingen in kaart brengen, die weergeven wie jij ten diepste bent, los van jouw opleiding en werkervaring tot nu toe. Ook komt aan bod wat jou “vleugels geeft” en waar je juist ontzettend moe van wordt. Uiteraard komen ook je dromen en wensen ten aanzien van je werk aan bod zonder alle praktische bezwaren, het is goed om te bekijken in hoeverre je die misschien toch realiteit kunt laten worden. En dan komen we weer met beide benen op de grond en zoeken naar welke praktische stappen je op korte of langere termijn kunt zetten om dichtbij jouw meest passende werk te komen.

Zo’n traject duurt gemiddeld 5 tot 7 gesprekken, in totaal dus 3 tot 4 maanden. Het resultaat is in vele gevallen een serie concrete beroepen of functies, die zeer geschikt voor jou zijn. Door dit zo grondig te doen is het resultaat in elk geval inzicht in jezelf en werk, waar je de rest van je leven plezier van hebt.

B. Op zoek naar het "hoe?”

Het kan ook zijn, dat je prima weet wat jouw richting in werk is, maar dat je niet goed weet hoe je daar moet komen. Ook dan is bewustwording van je eigen kwaliteiten en je drijfveren achter je wensen van groot belang om jezelf goed te kunnen presenteren. We zullen oefenen met die presentatie, zowel mondeling als schriftelijk. Ook zoeken we wat je allemaal nog meer kunt doen om een baan in de door jou gewenste richting te vinden dan solliciteren op vacatures alleen. Daarnaast kunnen we ook een reserveplan uitwerken, als praktische bezwaren zo groot zijn dat je niet kunt toewerken naar jouw droombaan.

Dit soort begeleiding varieert sterk qua inhoud en qua duur, omdat elke beginsituatie en elk einddoel verschillend is. Op basis van een intakegesprek geef ik je een indicatie.

NB: “Op zoek naar het hoe?” kan ook een vervolg zijn op “Op zoek naar het wat?”

C. Training van een dagdeel voor studenten of werknemers

Voor studenten, groepen stagiaires of groepen werknemers (bij reorganisaties of collectief ontslag), die hulp nodig hebben bij het vinden van een andere baan geef ik ook korte cursussen. In één dagdeel behandelen we een aantal aspecten van het solliciteren. In elk geval komt de bewustwording van de eigen kwaliteiten aan bod, het presenteren van jezelf en tips over wat je zoal kunt doen om aan (nieuw) werk te komen. Groepsgrootte kan variëren van 3 tot 20 deelnemers, het programma wordt altijd op maat gemaakt voor de betreffende groep.

D. Re-integratie 1e of 2e spoor of outplacement

Is een medewerker langdurig ziek en wellicht niet meer in staat om zijn/haar oorspronkelijke werk te doen, dan kan een re-integratietraject nodig zijn. Bij re-integratie ligt de nadruk op terugkeer in het werkproces; “1e spoor” betekent dat er gezocht wordt naar ander werk bij dezelfde werkgever, “2e spoor” betekent dat er werk gezocht gaat worden bij een andere werkgever. Bij outplacement hoeft er geen sprake te zijn van ziekte of beperkingen in het werk, maar wil de werkgever zijn medewerker op weg helpen bij het zoeken naar ander werk buiten de eigen organisatie. In alle genoemde gevallen ziet de werkwijze er als volgt uit:

Interesse in een van deze trajecten? Of heb je een vraag? Neem contact met mij op!